Incresco biedt naast training en coaching op persoonlijk gebied professionele ondersteuning aan in de vorm van organisationele ontwikkelings- en trainingstrajecten. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot begeleidende coaching en consultancy voor succesvolle implementatie en integratie in de praktijk.

In-company Ingeneering

In elke organisatie is het de vindingrijkheid en creativiteit van de mensen die er werkzaam zijn die zorgen dat er waarde aan de klant en de markt wordt geleverd. Het begint dus altijd bij de mens zelf. Dit is de karakteristieke van-binnen-naar-buiten aanpak wat het fundament vormt voor alle verbetering binnen een organisatie. De innerlijke verbetering en verandering straalt namelijk vanzelf aan de buitenkant uit over in de producten, diensten, toegevoegde waarde voor de klant en de gehele markt. Wij noemen dit proces van oorsprong tot einddoel/product “In-company Ingeneering”; het maximaliseren van het organisatiepotentieel.

Menselijke vindingrijkheid en creativiteit

De in-company trainingen zijn gericht op het volledig benutten van menselijk potentieel, innovativiteit en creativiteit. Zo worden er werkelijke transformatieprocessen op gang gezet die resulteren in blijvende verbetering en verandering. Daarom staat het werken aan inspirerende verbetering en effectieve organisationele ontwikkelingstrajecten centraal.

Incresco vindt dat de unieke samenstelling van menselijke kwaliteiten en vermogens het werkelijke kapitaal zijn van een organisatie. De maattrajecten zijn daarom in het bijzonder gericht op persoonlijke excellentie en topprestaties samen met leiderschap. Het verbinden van menselijke vindingrijkheid met de bedrijfsvoering heeft hierbij de focus.

Voordelen van een in-company ingeneering maatwerktraject

Een training, ontwikkelingstraject en/of organisationeel veranderproces samen met collega’s afgestemd op de unieke vraagstukken in de eigen organisatie is waar het bij ‘in-company’ maatwerktrajecten om draait. Dit heeft onder andere de volgende bijkomende voordelen:

  • Unieke filosofie en gereedschappen voor het verbeteren van werknemer en leidinggevende prestaties

  • Optimaliseren van menselijke vindingrijkheid en unieke vermogens in de organisatie gekoppeld aan de bedrijfsvoering

  • Effectief leerrendement doordat elke collega in dezelfde leercontext is geïntroduceerd

  • Directe koppeling van principiële educatie aan de dagelijkse praktijk

  • Afstemming tussen alle afdelingen binnen de organisatie door een holistische systeemaanpak

  • Inzicht verkrijgen in de talenten en kwaliteiten aanwezig in de organisatie door aanspraak te doen op ieders unieke vindingrijkheid

  • Efficiënt management van tijd en energie door speciale afstemming op de unieke leerbehoefte van de organisatie

  • Stroomlijning binnen de organisatie door tegelijkertijd te werken aan teambuilding, wederzijds begrip en het uitwisseling van essentiële informatie