Incresco Disclaimer

Op deze pagina vind je onze disclaimer voor het gebruik van deze website en copyright statement voor auteursrecht betreffende alle content.

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. Incresco’ of ‘eigenaar’ of ‘ons’ of ‘wij’: de eigenaar van deze website. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort is 56556233.
 2. U’ of ‘gebruiker’: de gebruiker of bezoeker van deze website.
 3. Gebruik(en)’: alle denkbare handelingen.
 4. Content’: alle in de website aanwezige inhoud.

Artikel 2. Gebruik, instemming en wijziging

 1. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met en handelt u volgens deze disclaimer.
 2. Wanneer u niet instemt met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden verzoeken wij u graag om geen gebruik te maken van deze website.
 3. Deze website mag gebruikt worden onder de gestelde voorwaarden in deze disclaimer.
 4. Deze disclaimer blijft geldig totdat je bezoek aan onze website is geëindigd.
 5. Van tijd tot zijn zullen wij deze disclaimer updaten of wijzigen. Ons advies is daarom om deze regelmatig te lezen en in de gaten te houden.

Artikel 3. Auteursrechten & intellectuele eigendom

  1. Deze website en inhoud is copyright/auteursrechtelijk beschermd door Incresco – © Incresco. Alle rechten voorbehouden.
  2. Incresco is auteursrechthebbende op alle teksten, afbeeldingen, video’s, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de Inrcresco website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam Incresco. Dit materiaal omvat, maar is niet gelimiteerd tot:
   1. Ontwerp;
   2. Layout;
   3. Stijl;
   4. Verschijning, en;
   5. (Beeld)materiaal.
  3. Al het materiaal op deze website is eigendom van Incresco. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incresco.
  4. Vermenigvuldiging is niet toegestaan anders dan in overeenkomst met onze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, welke onderdeel zijn van onze algemene voorwaarden.
  5. De inhoud van deze website mag, behalve met schriftelijke permissie, onder geen enkele omstandigheid commercieel geëxploiteerd of vermenigvuldigd worden. Ook mag het niet worden verzonden of opgeslagen worden in welke vorm van elektronisch terughaal systeem dan ook.
  6. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een claim voor geleden schade en kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
  7. Elk geschil voortkomend uit het gebruik van deze website valt onder de wetgeving van het Nederlandse strafrecht.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Incresco website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de te tonen of getoonde pagina c.q. website van Incresco is. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing. Het reprorecht wordt voorbehouden. Incresco treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.

Artikel 4. Beschikbaarheid

 1. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is en goed draait. Echter, Incresco heeft geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, dat de website (tijdelijk) niet-beschikbaar is door technische omstandigheden buiten onze controle.

Artikel 5. Wijzigingen

 1. Incresco behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangegeven informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden:
  1. De inhoud van de webpagina’s is voor algemene informatie en gebruik. Het is voorbehouden aan veranderingen zonder inlichting;
  2. De informatie is beschikbaar gesteld door Incresco en terwijl we ernaar streven om de informatie zo nauwkeurig en accuraat mogelijk te houden geven we geen enkele vertegenwoordigingen of garanties, uitgedrukt of geïmpliceerd, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de informatie, producten, diensten of gerelateerd (beeld)materiaal aanwezig op deze website voor elk doeleinde;
  3. Elke afhankelijkheid die geplaatst wordt op zulke informatie is vandaar strikt genomen op eigen risico. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk product, dienst of informatie beschikbaar gesteld door deze website aan uw eigen eisen tegemoet komen;
 2. Niet Incresco noch derden verschaffen enige garantie omtrent de accuraatheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of toepasbaarheid van de informatie en (beeld)materialen gevonden of beschikbaar gesteld op deze website voor welk gebruik dan ook. U erkent dat deze informatie en materialen onzuiverheden en fouten kunnen bevatten en dat we ons duidelijk onthouden van aansprakelijkheid voor zulke onzuiverheden of fouten tot de volledige reikwijdte toegestaan door de wet;
 3. Door middel van deze website bent u in staat om doorgelinkt te worden naar andere websites die niet onder de controle van Incresco vallen. Wij hebben geen controle over de grondslag, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links op deze website houd niet een aanbeveling of onderschrijving van de beelden uitgedrukt op deze websites.

Artikel 7. Contact

 1. Voor vragen, opmerkingen en andere zakken met betrekking tot de disclaimer kunt u contact opnemen met info@incresco.nl;
 2. Incresco is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 56556233.

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse?

Dan helpen wij u graag verder! Of kijk bij de veelgestelde vragen.

Neem contact op