Dirigeren van mentaal bewustzijn

Geestelijke training gaat over het managen van jouw eigen focus, gedachten en denkvermogen. Onze geest regeert over alles wat wij ervaren, denken, voelen en doen. Onze gedachten lijken wel een onophoudelijke stroom te zijn welke continu op ons neerdalen. Waar komen ze vandaan, wie bedenkt ze, hoe ontstaan ze? Het lijkt ons automatisch te overkomen, zonder dat wij daar zelf zeggenschap over hebben. Hieruit komen onze gevoelens, gemoedstoestanden, emoties, gedragingen, handelingen en acties voort. De geest trainen middels geestleijke training gaat over het dirigeren van onze focus, perceptie, gemoedstoestand en handelingen in gedachten, woord en daad.

Verantwoordelijkheid en zeggenschap (terug)nemen)

Het is niet wat ons overkomt dat het grootste gedeelte van jouw toekomst bepaalt. Wat er ook gebeurt overkomt ons allemaal. Het gaat erom wat je eraan doet dat telt. Doordat wij ons niet direct bewust zijn dat wij hier bewust in kunnen kiezen maakt het ons slaaf van onze eigen geest. Slaaf van onze eigen gedachten, gevoelens en impulsen wat ons als het ware vanzelf overkomt. Door de geest te temmen en op de juiste manier te dirigeren kan de geesteshouding van passiviteit en reactiviteit omgedraaid worden naar een van proactiviteit en verantwoordelijkheid. Zo kan jij jouw geest vóór jou laten werken zonder dat de geest met jou aan de haal gaat. Gedachten en emoties zullen je dienen of meester hebben, afhankelijk van wie het voor het zeggen heeft.

Leren zien met de geest

Kijken of zien met de ogen noemen we zicht. Kijken of zien met de geest noemen we inzicht. Het cultiveren van inzicht in overeenstemming met de realiteit is waar het bij geestelijke training om gaat. Door vaardigheid in het kunnen aannemen van mentale perspectieven en het dirigeren van focus wordt je in staat om in controle te zijn van je eigen denken, emoties en gemoedstoestand. Kortom, meesterschap over jouw eigen ervaren en kwaliteit van ervaren. Het ‘zien’ en herkennen van kansen en mogelijkheden is een vaardigheid welke ontwikkelt dient te worden. Want het is zoals Albert Einstein ooit zei: “logica voert je van A naar B, verbeeldingskracht brengt je overal”.

Gerelateerde opleidingen

Opleidingen voor maximale impact op jouw geestelijke training:

Gerelateerde blogs