Onmisbare vaardigheden voor innerlijk welzijn

Levensvaardigheden of ‘life skills’ zijn onmisbaar voor het creëren van een uitzonderlijk leven. Veelal wordt ons geleerd wat te denken, maar niet hoe te denken. Het leren kennen van jezelf, hoe en wat je ervaart en hier maximale invloed op weten te verkrijgen is wat de basis omvat van levensvaardigheden. Overal om ons heen zien we continue verandering en hopelijk verbetering in tastbare zin. Technologie en materiële zaken worden steeds verfijnder. Het opwaarderen en ontwikkelen van jezelf is een ontastbare vaardigheid welke van essentieel belang is voor de kwaliteit van leven. Anders lopen we het gevaar vast te zitten in hetzelfde (mentale) programma van wellicht 5, 10 of zelfs 40 jaar geleden. De ontwikkeling van levensvaardigheden (life skills) is daardoor voornamelijk een ontastbare ‘innerlijke’ ontwikkeling en geen tastbare ‘uiterlijke’ ontwikkeling.

Alles wat je niet op school wordt geleerd

Kennis, beoefening en vaardigheid in het begrijpen van onze invloed op wat we denken, voelen en ervaren zit gek genoeg niet standaard in het vakkenpakket op school. Zo leren we veelal meer over weetjes, feitjes en intellectuele ‘logica’ zonder werkelijk begrip te hebben van het dynamische en organische proces van het denken zelf; wat vervolgens onze gedachten, gevoelens en handelingen bepaalt. Dit is tegelijkertijd de sleutel tot het ontdekken van ieders eigen unieke talenten, creativiteit en vermogens. Hierdoor wordt persoonlijke vindingrijkheid en flexibiliteit ontwikkelt in een constant veranderende, versnellende en complexer wordende wereld. Zo ben je in staat om met elke situatie in het leven om te gaan en tegelijkertijd in controle te blijven over jouw kwaliteit van ervaren. Op deze manier leer je hoe je bijvoorbeeld bepaalde kennis of stof je eigen maakt, in plaats van ‘trucjes’ te leren om steeds een stapje verder te komen zonder daarbij het intuïtieve inzicht (kennis en vaardigheden) te verwerven.

Meesterschap over eigen ervaren

Het omgaan en ‘managen’ van je eigen gedachten emoties en ervaring is hetgeen wat de grootste bepalende factor is over hoe je leven verloopt en de kwaliteit ervan. De vaardigheden om je gemoedstoestand en ervaring op elk moment in je leven te kunnen beïnvloeden en veranderen ondanks alle externe omstandigheden is waar het bij levensvaardigheden (life skills) om draait. Wanneer er geleerd wordt om je perspectief (zienswijze) te veranderen, te wisselen van (emotionele) betekenis (inhoud) en variatie aan te brengen in (fysieke) beweging (procedure) heb je de essentiële levensvaardigheden in handen voor meesterschap over jouw eigen ervaren. Dit is een vrijheid welke door middel van educatie en ontwikkeling kan worden verworven. Tegelijkertijd is dit een ontastbare vrijheid welke door niets of niemand kan worden afgenomen wat het de grootst mogelijke verworven persoonlijke vrijheid maakt. Viktor E. Frankl zei hierover dat: “Alles kan van een man worden afgenomen behalve één ding; de vrijheid van eenieder om de eigen houding te bepalen in welke omstandigheid dan ook, om je eigen weg te kiezen”.

Gerelateerde opleidingen

Opleidingen voor maximale impact op jouw life skills:

Gerelateerde blogs