Bekendmaking met andere staten van zijn

Meditatie is een verwesterde kapstok voor vele vormen van spirituele beoefening. Maar meditatie is véél meer. Gek genoeg bestaat er in het Oosten geen directe variant van het woord ‘meditatie’. In het Tibetaans en Sanskriet wordt het aangeduid als het ‘zich bekend maken’ (gom) of ‘training’ (bhavana). Meditatie is dus niets anders dan het ‘zich bekend maken’ met andere toestanden van ‘zijn’.

Vergankelijkheid van alles dat bestaat

Het ‘zijn’ heeft niks te maken met leven in het moment of een identiteit. ‘Zijn’ gaat over het intuïtief ervaren van gemoedstoestanden en geestestoestanden welke vrij zijn van het creëren van problemen. Anders gezegd is dit het cultiveren van blijvend geluk en verrukking (bliss). Het leven en alle verschijnselen zijn aan verandering onderhevig. Alles wat bestaat is tijdelijk. Dus wanneer dingen ‘goed’ gaan, geniet er dan van en verwelkom het. Wanneer dingen ‘niet goed’ gaan, hou er dan niet aan vast en maak je niet druk want het vergaat vanzelf weer. Iedereen weet dit. Echter ontstaan er problemen wanneer we proberen vast te houden aan bepaalde personen, dingen of ervaringen. Meditatie helpt hierbij om bewust te worden van de destructieve handelingen in gedachten, woord en daad om deze vervolgens te transformeren.

Meditatie is méér dan een techniek

Meditatie gaat over het trainen van het mentaal bewustzijn (de ‘geest’) door de onrust te temmen om zo de geest plooibaar te maken. Zo kom je in controle over jouw geest en is heeft je geest niet de controle over jou. Hiervoor zijn buitengewoon veel verschillende technieken en methoden. Waar op gelet dient te worden is dat men gefocust blijft op het doel of de intentie van meditatie en niet enkel bezig is met de beoefening. Vandaar dat de twee aspecten van een kalme geest en inzicht of wijsheid met elkaar worden gecombineerd of verenigt. Hierdoor vindt werkelijke transformatie plaats waardoor intrinsieke of aangeleerde patronen die voor problemen zorgen kunnen oplossen. Zo kan men zich bekend maken met geestesstaten van werkelijke vrijheid; vrij van problemen wat op intuïtief niveau eigen gemaakt kan worden.

Hét ultieme middel voor het verbeteren van levenskwaliteit

Incresco is gespecialiseerd in het trainen van het mentaal bewustzijn middels vele vormen van meditatie. Iedereen heeft namelijk een andere voorkeur betreffende het trainen van de geest. Wat alle meditatievormen met elkaar gemeen hebben is dat de ‘geest’, het mentaal bewustzijn of zelfs het denken (wat sterk wordt gekoppeld aan de hersenen) de doorslaggevende factor is over jouw levenskwaliteit en kwaliteit van ervaren. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de ontastbare en immateriële waarden. Want de geest is de koning van alle ervaring en dus uiteindelijk doorslaggevend in wat en hoe alles in het leven zich aan je voordoet. Meditatie is het ultieme middel in vele verschillende vormen om werkelijke transformatie en verbetering te realiseren in jouw levenskwaliteit.

Gerelateerde opleidingen

Opleidingen voor maximale impact op jouw meditatie:

Gerelateerde blogs