Meesters van invloed

Leiderschap is het leren helpen van mensen met niet alleen hun werk, maar vooral met hun leven. Leiders van anderen en zichzelf leiden de weg door persoonlijk voorbeeld en persoonlijke filosofie. Zij beginnen bij hunzelf waardoor zij door eigen voorbeeld grootse verandering in de wereld mogelijk kunnen maken. Leiderschap is er om degene welke matig presteren te helpen om goed te presteren en degene welke goed presteren nóg beter te laten presteren; beginnend bij jezelf.

De uitdaging van (persoonlijk) leiderschap: balans

De uitdaging van leiderschap is om sterk te zijn, maar niet bot of grof; om vriendelijk te zijn, maar niet zwak; om onverschrokken te zijn, maar geen bullebak; om doordacht en attent te zijn, maar niet lui en gemakzuchtig; om bescheiden te zijn, maar niet timide; om trots te zijn, maar niet arrogant; om humor te hebben, maar zonder geleuter. Een typisch onderscheid dat traditioneel wordt aangebracht is het onderscheid tussen leiders en managers. Managers helpen mensen om zichzelf te zien zoals zij zijn. Leiders helpen mensen zichzelf béter te zien dan zij zijn. Beide aspecten van goed leiderschap en goed management gecombineerd en op de juiste manier afgewisseld is essentieel.

Leiderschap is een keuze, geen positie

Leiderschap is geen status of positie. Leiderschap is een keuze. Iedereen heeft namelijk het vermogen om leiding te geven aan zijn of haar eigen leven. Het belangrijkste hierbij is de keuze in het kiezen van onze respons op hetgeen dat gebeurt. We kunnen namelijk wat ons ‘overkomt’ niet veranderen, maar wel onze eigen houding, gedachten en handelingen ten opzichte van wat er gebeurt. Succes is daarom niet iets wat nagestreefd dient te worden; het wordt aangetrokken door de persoon die je wordt. Wanneer je leert om een goed zeil op te stellen maakt het niet uit welke wind er staat. Door het zetten van een goed zeil neemt de wind je mee naar het bereiken van de dromen, inkomen, (innerlijke) rijkdom, ontwikkelde geest en de persoon die je wil zijn. Jouw filosofie is wat de doorslag geeft of je gaat voor de disciplines voor het zetten van een goed zeil of het blijven begaan van de continu herhaalde vergissingen.

Persoonlijk leiderschap: van-binnen-naar-buiten

Leiderschap werkt van-binnen-naar-buiten. Het begint bij richting geven, sturen en verfijnen van jezelf; jouw persoonlijke filosofie. Daardoor wordt het bij Incresco ‘persoonlijk leiderschap’ genoemd. Want hoe kan je leiding geven aan jouw eigen leven terwijl gedachten, gevoelens, (instinctieve) handelingen en reacties ons vrijwel automatisch lijken te ‘overkomen’? Laat staan hoe je dan leiding kan geven aan anderen? Leren kaptein te worden over jouwe eigen richting, koers en beweging door jouw eigen gedachten (geest) meester te zijn; dát is waar het bij persoonlijk leiderschap bij Incresco om gaat.

Gerelateerde opleidingen

Opleidingen voor maximale impact op jouw persoonlijk leiderschap:

Gerelateerde blogs