De unieke menselijke intelligenties

Mensen zijn drie-dimensionale wezens. Wij kunnen denken, voelen en handelen door onze unieke intelligentie. Het vermogen om ons denken, voelen en handelen aan te passen op basis van ‘vrije wil’ is wat mensen uniek maakt. Helaas is onze intelligentie zo geavanceerd dat wij meestal slaaf zijn van onze automatische gedragingen en biologische instincten. Spirituele groei heeft alles te maken met de humanitaire kant, vrij van voorwaardelijk eigenbelang, zelfzuchtigheid en zelfkoestering. Zoals een grootse meester ooit zei: “alle vreugde in de wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn. Al het lijden komt voort uit het koesteren van jezelf.” Een uitzonderlijke kwaliteit van leven vol met zingeving, doel en betekenis heeft dus niet te maken met de ‘buitenkant’, maar met de ‘binnenkant’. Dit is wat de ‘spirit’ wordt genoemd, of beter gezegd onze ‘geest’; onze intrinsieke ‘goede’ natuur welke alles mogelijk maakt.

Ontwikkeling van hart en geest

Het cultiveren van een hart en geest vol geluk, voldoening en vervulling gaat over iets groters dan jezelf. Spirituele groei is het leveren van een unieke onvoorwaardelijke bijdrage aan anderen. Elke religie, filosofie en grote meesters benadrukken het belang van liefde, compassie, mededogen, vriendelijkheid, barmhartigheid, welwillendheid, liefdadigheid, geven en zorgdragen (voor anderen). Het erkennen en herkennen dat anderen net zoals jij gelukkig willen zijn en vrij willen zijn van lijden is de essentie van liefde en mededogen. Wanneer je anderen op deze manier benadert en ziet, wie kan je dan nog kwaad doen? Ongeacht wat iemand heeft gedaan, het kunnen blijven erkennen dat elk gevoelhebbend wezen hetzelfde recht heeft op geluk en welzijn zoals wijzelf is de kern van spirituele groei. Het is daarmee ook een veel stabielere basis en fundering voor werkelijk geluk en voldoening.

Persoonlijke grootsheid

Hetgeen wat ons leven doel, betekenis en voldoening geeft zijn onze persoonlijke relaties met anderen en het gevoel dat wat het ook is dat we doen onderdeel is van iets groters dan onszelf. De wijze mens denkt nooit aan eigen grootsheid, daarom wordt hij groots. Iedereen kan groots zijn, omdat iedereen zichzelf in staat kan stellen om anderen te dienen. Dit is de kern van een warm hart, een natuurlijk en intuïtief vermogen om zorg te dragen voor anderen. Alle goede kwaliteiten dienen te worden ingezaaid en gecultiveerd. We kunnen niet verwachten dat we van de een op andere nacht veranderen van een eenvoudig persoon in een persoon met grootse realisaties. Dit heeft alles te maken met het openstellen van jezelf. Want dezelfde muren die we om onszelf hebben heen gebouwd om pijn en verdriet buiten te sluiten, zijn dezelfde muren welke ook gevoel, geluk en liefde buitensluiten. Sprituele groei bij Incresco draait volledig om het openstellen en groeien in alle menselijke dimensies.

Gerelateerde opleidingen

Opleidingen voor maximale impact op jouw spirituele groei:

Gerelateerde blogs