• Centrum voor levensvaardigheden
  • Ons verhaal
  • Onze kernwaarden
  • Onze kernprincipes

Onze missie

Onze missie is het toegankelijk maken van de onmisbare levensvaardigheden over ons innerlijk functioneren. Wij zijn toegewijd aan opleiding zodat mensen in staat zijn bewust invloed te verkrijgen over de kwaliteit van eigen ervaren. Zo inspireren wij mensen zichzelf te ontwikkelen, zowel in de persoonlijke sfeer alsmede op organisationeel niveau om zo maatschappelijk een verschil te kunnen maken.

Life Education Center

Incresco is toegewijd aan het vinden van nieuwe manieren om (oosterse) wijsheden toegankelijk te maken door het aanbieden van lezingen, seminars en opleidingen.

Incresco is een opleidings- en expertisecentrum gericht op ‘innerlijke opleiding en beoefening’. Onder leiding van Benjamin Wennink biedt het centrum op vele gebieden opleidingen, seminars en retreats om de meest exclusieve en geheime (levens)wijsheden voor iedereen begrijpelijk en praktisch toepasbaar te maken. Met deze basis in eeuwenoude (oosterse) bewezen praktijken is Incresco hét centrum voor alles wat met onmisbare persoonlijke (innerlijke) ontwikkeling te maken heeft.

De opleidingen van Incresco zijn een veelzijdige combinatie van methoden welke tegenwoordig Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), bewegingsyoga, mindfulness, meditatie, en vele anderen “new-age” stromingen worden genoemd. Zij vinden allemaal hun oorsprong in de voornamelijk oosterse (boeddhistische) systemen uit het oude India en Tibet. Deze ogenschijnlijk individuele methoden en vele alternatieve geneeswijzen worden in overdadigheid aangeboden waarbij de verbinding en basis met de authentieke overlevering grotendeels verloren is gegaan. De opleidingen van Incresco zijn direct geïnterpreteerd vanuit deze complexe literatuur en de meer dan 1000 jaar oude traditionele geheime overleveringen van leraar op leerling. De basis in deze bewezen methoden maakt Incresco uniek en direct in het overleveren van deze eeuwenoude bewezen verlichte wijsheden vanuit eigen persoonlijke ervaring.

Hoewel de onderwerpen en leerstellingen veelomvattend zijn, reikt elke opleiding de methoden en wijsheden aan voor een betere kwaliteit van leven, gezondheid en geluk door het aanspreken van ons intrinsieke potentieel en wijsheid. In alles wat Incresco doet proberen wij mensen in staat te stellen dit ongelimiteerde potentieel zo volledig mogelijk te ontwikkelen en daarmee hun eigen innerlijke meester te worden. Vanuit het besef dat iedereen gelukkig en niemand ongelukkig wil zijn probeert Incresco alle bewezen methoden en wijsheden beschikbaar te maken voor het welzijn van alle wezens.

Life:

Het belang van levensprincipes en innerlijke kwaliteiten communiceren en verspreiden middels voorlichting en bewustwording.

Education:

Het overbrengen van de essentiële technologieën van innerlijk functioneren middels opleiding, training en coaching.

Center:

Het expertisecentrum in het vinden van nieuwe manieren om oude wijsheden uit te drukken om deze toegankelijk en toepasbaar te maken.

 Het groeien naar grote persoonlijke hoogten

Meer dan eens vragen mensen zich af welke richting heen te gaan en welke paden te bewandelen. Op ontdekkingsreis naar het achterhalen van onze unieke talenten, vinden van onze diepste passies, zingeving, voldoening en voornamelijk geluk. Opzienbarend genoeg zijn er maar weinig mensen die dit kunnen vinden, laat staan er antwoorden voor te hebben.

Het grondbeginsel ‘one man can make a difference’ staat aan de basis van Incresco. Want menselijk potentieel is gelijk voor iedereen. Het is echter niet iets wat vanzelf komt, maar moet worden gecultiveerd. Sommige willen dat het gebeurt, sommige wensen dat het gebeurt, en anderen zorgen ervoor dat het gebeurt. Iedereen kan de potentiële persoonlijke vermogens realiteit laten worden, wanneer ze zorgdragen voor hun eigen ontwikkeling.

Dit gedachtengoed, gekoppeld aan diepgaande wijsheid, is wat Incresco de aandacht brengt en aanbied in alle diensten. Om zo als kenniscentrum op te leiden, te inspireren en aan te zetten tot beter. Wij vinden dat deze kennis en vaardigheden over ons eigen functioneren vrij toegankelijk moet kunnen zijn voor iedereen.

Iedereen heeft het in zich om tot grote persoonlijke hoogten te groeien en een unieke bijdrage te leveren in het nalaten van een betere wereld. Dit is namelijk niet alleen weggelegd voor genieën, goeroes en wijsgeren. Het is voorbehouden aan gewone mensen die kiezen voor buitengewone daden.

Want diegenen die ervoor kiezen hun potentieel te laten groeien en bloeien, zijn diegenen die het zullen realiseren!

Dit omschrijft Incresco

Onze kernwaarden zijn leidend in alles wat wij ondernemen en daardoor een weerspiegeling van het unieke karakter van Incresco. Dit maakt dat elke interactie de bewuste grondslag heeft van jouw ontwikkeling centraal stellen. Deze intentie is wat veiligheid en vertrouwen geeft zodat er transparant en effectief aan persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden.

Discipline

De brug tussen willen en bereiken

Discipline is de brug tussen jouw doelstellingen en deze werkelijk in de praktijk te realiseren. Inzicht zonder handeling brengt namelijk geen verandering. Eenieder moet namelijk de pijn betalen: die van discipline of die van spijt en teleurstelling. Het vermogen om disciplines op te zetten is het ultieme middel om controle te nemen over jouw leven.

Oprechtheid

Het begrijpen van eigenwaarde is het begin van vooruitgang

Oprecht zijn naar jezelf is de basis voor het creëren van blijvende verandering. Eerlijkheid en oprechtheid in het onder ogen komen van de realiteit zorgt voor vruchtbare grond. In deze vruchtbare grond kunnen de zaadjes worden geplant en gecultiveerd voor een leven van congruentie: dat jouw acties in gedachten, woord en daad overeen komen met een zuivere intentie.

Vertrouwen & Respect

Wederzijds begrip door het werkelijk begrijpen van de ander

Vertrouwen en (zelf)respect is de fundering waarop alle verandering in een veilige omgeving kan plaatsvinden. Vertrouwen voelen, geven en krijgen is de belangrijkste variabele in het bereiken van grootse prestaties hoge (levens)kwaliteit. Iedereen heeft als mens dezelfde rechten. Zie jezelf in anderen en wie kan je dan nog kwaad doen?

Verantwoordelijkheid

Controle (terug)nemen over jouw levensverloop

Je kan de ander niet veranderen, maar je kan de ander wél helpen zichzelf veranderen. Mensen verantwoordelijkheid (terug) laten nemen over hun eigen leven en bestemming is waar het om draait. Iedereen ervaart de consequenties van hun eigen acties. Verantwoording nemen voor je eigen gedachten, gevoelens en daden is het begin van vooruitgang.

Eigenheid

Iedereen beschikt over unieke vermogens en kwaliteiten

Conformatie en standaardisatie is dodelijk voor het tot bloei brengen van eenieders unieke kwaliteiten. Verandering is automatisch, verbetering is dat niet. Vandaar dat het ontwikkelen van je persoonlijke filosofie de grootste waarde heeft. Iedereen heeft namelijk een belangrijke rol te vervullen om een unieke bijdrage te leveren.

Educatie (filosofie)

“Wanneer je stopt met groeien, begin je met doodgaan”

Alles begint bij educatie, niet bij motivatie. Wanneer iemand het verkeerde pad afgaat is er geen motivatie nodig om hem te versnellen, maar educatie om hem om te draaien. Leren is het begin van groeien, vooruitgang, gezondheid, welvaart, spiritualiteit. Leren en zoeken is waar het proces van wonderen begint.

De betrouwbare fundering voor het behalen van resultaten

De unieke leerfilosofie van Incresco is gebaseerd op principes welke zich hebben bewezen in de afgelopen 6500 jaar van geregistreerde historie. Zij zijn daarom niet uniek of nieuw en vormen de fundering van waarop alle resultaten en ontwikkeling is gebaseerd.

Intelligentie

De intrinsieke goede natuur van ieder mens

Dit is de kern en het fundament wat alles mogelijk maakt en waardoor alles mogelijk is. Het juist toepassen en ontwikkelen van de unieke menselijke intelligentie is hierbij essentieel voor het verbeteren van levenskwaliteit.

Potentieel

Alles is mogelijk, niets is onmogelijk

Iedereen bezit al alle uitzonderlijke vermogens voor het creëren van onze eigen hemel en hel. Dit oerpotentieel weten te bundelen, dirigeren en volledig toe te passen geeft de doorslag of jouw ongelimiteerde potentieel tot volledige realisatie komt.

Oorzaak & gevolg

Zoals je zaait, zal je oogsten

Deze eeuwenoude wijsheid wijst ons op de verantwoording die wij hebben betreffende onze handelingen in gedachten, woorden en daden. Zo worden slachtofferschap en passiviteit omgezet in verantwoordelijkheid en proactiviteit.

Balans

De relativiteit van ‘goed’ en ‘kwaad’ (Yin & Yang)

Er bestaat geen goed zonder kwaad, geen zwart zonder wit, geen hoog zonder laag. Alles is afhankelijk van de relatieve context van waarin het wordt beschouwd en ervaren. Dit is de basis voor diepgaande innerlijke transformatie.

Samenhang

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar

Niets staat op zichzelf en alles wat bestaat hangt in wederzijdse afhankelijkheid met elkaar samen. Dit diepgaande principe leidt in ultieme zin tot realisatie van de werkelijke aard van het bestaan.

Groei

Ontwikkelen van lichaam, spraak en geest

Bewustwording van handelingen middels gedachten, woorden en daden staan hierbij centraal. Dit zijn de 3 dimensies welke in balans ontwikkeld dienen te worden voor het creëren van een uitzonderlijk leven van betekenis.

Heb je een vraag of wil je een intakegesprek?

Maak een terugbel afspraak met Incresco.

Bel mij terug