Drie-staps basisprincipe van de innerlijke aanpak

 1. Bewustwording van diepste drijfveren, referentiekaders en gedachtenpatronen;

 2. Transformeren van interne conflicten, gewoontepatronen en limitaties;

 3. Integreren van effectieve eigenschappen, vaardigheden en gewoontes door actie te ondernemen.

 4. De basis voor een uitzonderlijk leven: beginnen bij jezelf

  Incresco is gefundeerd op het gedachtengoed dat alle mensen geboren zijn met intrinsieke kwaliteiten welke ontwikkeld kunnen worden. Dit doen wij op een onconventionele manier door intern (van-binnen-naar-buiten) te werken aan blijvende verandering, groei en ontwikkeling voor het betere.

  “Gisteren was ik slim,
  dus wou ik de wereld veranderen.

  Vandaag ben ik wijs,
  dus verander ik mijzelf.”

  – Rumi

  Wij zijn ervan overtuigd dat de essentie van het creëren van je eigen leven met voldoening, betekenis en geluk begint bij:

  • Educatie voorafgaand aan motivatie

  • Bewustwording van eigen referentiekaders

  • Empoweren van interne drijfveren en passies

  • Ontdekken van jouw unieke vermogens en talenten

  • Transformeren en ontwikkelen van jezelf door effectieve actie te ondernemen

  • Integreren van effectieve eigenschappen en gewoonten

  Resultaat – wat levert het je op?

  Wij zijn toegewijd om mensen te op te leiden om meer en beter gebruik te maken van hun volledige potentieel. Dit om waardevoller te worden en meer waarde te cultiveren in jezelf, relaties, ervaringen, organisatie en omgeving. De unieke werkwijze is resultaatgericht zodat mensen:

  • Bewustworden en loskomen van mentale conditioneringen

  • Inzicht krijgen in een completere beschouwing van menselijk paradigma met voldoening, betekenis en geluk

  • Actie ondernemen op de gebieden waar de meeste verandering, groei en ontwikkeling te behalen valt om zo blijvende resultaten te boeken

  Bij elk veranderings-, groei- en ontwikkeltraject draait om de kern: de gedachten- en gedragsontwikkeling als basis van transformatie. Iedereen kan nieuwe gereedschappen, vaardigheden, inzichten, kennis, manieren en ervaring opdoen. Echter, als er geen aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een verbeterd mentaal referentiekader, de blauwdruk van waaruit mensen opereren, hebben de praktische toepassingen weinig blijvend rendement.

  Het ‘terug gaan naar de basis’ zoals dit in populaire termen genoemd wordt is voor Incresco hét middel om blijvende verandering, groei en ontwikkeling te realiseren. Hierdoor worden mensen aangezet om hun persoonlijke filosofie te ontdekken en ontwikkelen en worden ze opnieuw geïnspireerd (nieuw leven in geblazen) om te leven vanuit passie en hun eigen kracht.