Het vinden van nieuwe manieren om oude wijsheden toengankelijk te maken.

Filosofie over leren, veranderen en transformeren

Opleiding verkent

Het onderzoeken van vraagstukken, dilemma’s, analyse op persoonlijk/professioneel/organisationeel gebied, begrip van de context (scope) dragen bij aan het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Zo ontstaat er een wijder begrip van de wereld en wordt het vraagstuk/probleem in context geplaatst. ‘Out of the box’ denken en verplaatsen in analoge situaties leidt tot nieuwe inzichten door middel van: bewustwording, studeren, onderzoeken en leren.

Opleiding verheldert

Het begrijpen van de werking van ons innerlijk functioneren, de technologieën voor het creëren van innerlijk welzijn en de methoden om tot werkelijk blijvende transformatie te komen is een verhelderend proces. Door duidelijk te weten waar je mee kan werken en hoe je dit in je voordeel kan toepassen is waar educatie over gaat. Dit heeft te maken met het weten van wat en waarom je iets wilt; inzicht, pad, resultaat.

Verdieping

Opleiden verdiept door het aanpakken van problemen bij de kern en daarbij oplossingen te implementeren welke gegrond zijn en écht werken. Dit gebeurt door toegang te verkrijgen tot ons ongelimiteerd potentieel, het uit de weg ruimen van obstakels en het behalen van blijvende resultaten in het kortst mogelijke tijdsbestek.

Binnen elke opleiding worden niet alleen de belangrijke gereedschappen aangereikt om veranderingen in de praktijk toe te passen. Belangrijker nog zijn het begrip over onze interne gedachten, eigenschappen, gewoonten en automatismen welke veranderd dienen te worden. Dit proces is essentieel voor het bereiken van duurzame en blijvende verandering. Dit gebeurt door spiegeling en uitvergroting. Zo worden wij onszelf bewust van de kleine details die grootse impact kunnen hebben en stelt het ons in staat om onszelf te identificeren met het gespiegelde. Bewustwording van onze (on)bewuste gedragspatronen en de effecten ervan is cruciaal voor het doorbreken ervan.

6500 jaar aan gedocumenteerde ontwikkeling als fundament

Bij Incresco is alles gericht op persoonlijke ontwikkeling en transformatie. Dit omvat het ‘meester worden’ over je eigen geest, gedachten, gevoelens, emoties, ervaren en algehele leven. Dit doen wij door principiële training, wat verder gaat dan bekende feiten, formules en veranderingsmethodieken. Leren, ervaren en integreren omvat namelijk zoveel meer, wat veelal ontastbaar lijkt te zijn. Het verbinden van hoofd en hart, lichaam en geest, kennis en inzicht, rechter- en linkerhersenhelft, intuïtie en wetenschap, eeuwenoude wijsheid en dagelijkse praktijk, tussen mensen onderling en verschillende culturen /achtergronden; dat is waar het om gaat. Succes is namelijk niets magisch noch mysterieus. Succes is de natuurlijke consequentie van het consistent toepassen van (simpele) basisfundamenten.

Grenzen verleggen

Ontwikkeling, groei, verbetering, vooruitgang, verandering, bewustwording, en alle andere kernwoorden welke aan de basis staan van een uitzonderlijk leven vol met passie, voldoening, geluk en bijdragen beginnen waar de ‘comfort-zone’ ophoudt en de ‘stretch-zone’ begint. Vandaar dat je bij Incresco continu gestimuleerd en geprikkeld wordt om jouw eigen ‘stretch-zone’ te betreden. Want hierin ligt jouw ontwikkeling en vooruitgang. Leren, bewustworden en ontwikkelen is een persoonlijk pad dat je bewandelt middels inzicht, vooruitgang en innovatie. Zoals Vincent van Gogh eens zei:

“Normaliteit is een geplaveide weg:
het is comfortabel om op te lopen, maar er groeien geen bloemen.”

Wij willen daar graag aan toevoegen: een comfort-zone is een mooie plek, maar daar groeit nooit iets. Wij wensen voor jou eenzelfde avontuur, van waar je jezelf nu ook mag bevinden, tot waar je heen wilt gaan en wil worden. Dat je een wonderbaarlijk en memorabel leven mag leiden.

Meeslepende ontwikkeling

De Engelse term “train” is afgeleid vanuit het Latijn; tragīnāre (iets gesleurd of aangetrokken). In de tweede helft van de 14e eeuw bestond er in het Engels de term “traynyn” wat zoveel betekende als het “naar beneden trekken of slepen”. Later werd het woord verbasterd in “train” wat het proces van ‘meeslepen’ of ‘voorttrekken’ aanduidt met de bedoeling om een gewenste staat of vorm te bereiken.

Rond 1540 werd het woord gebruikt voor het aanduiden van “disciplineren, onderwijzen, brengen naar een gewenste staat door middel van instructie”. In 1832 werd het gebruikt in de zin van het “fit krijgen voor een prestatie door een trainingsregime”. Vanaf 1856 werd het woord gebruikt om het vervoersmiddel aan te duiden welke de wagons op de rails voorttrok.

Train” en “training” beschrijven dus het proces van (persoonlijke) ontwikkeling waarin men wordt ‘voortgetrokken’ door middel van discipline, onderricht en instructie om in een gewenste vorm, positie of richting te komen.