Het fundament voor verbetering

Wij van Incresco specialiseren ons in het bieden van oplossingen voor blijvende verandering, groei en ontwikkeling op persoonlijk en professioneel gebied. De kern van onze aanpak is mensen hun voltallig persoonlijke potentieel te laten ontplooien. Dit is een typische van-binnen-naar-buiten benadering om middels persoonlijke ontwikkeling waardevoller te worden.

Principiële educatie en training als richtlijn voor ontwikkeling

Principieel onderwijs is het toegankelijk maken van eeuwenoude wijsheden op een eigentijdse manier. In 6500 jaar van gedocumenteerde historie zijn er vele grote meesters geweest welke allen een unieke bijdrage hebben geleverd aan kennis, groei en ontwikkeling. Zij hebben het functioneren van ‘onzichtbare’ krachten (principes) op ons directe ervaren en invloed op de lange-termijn in kaart gebracht. Het zijn deze verschillende essenties (principes) welke de basis vormen van al onze vooruitgang.

In het kader van het principe kan iedereen zelf de details invullen. Dit biedt een veilige omgeving om direct invulling te geven afhankelijk jouw persoonlijke situatie. Zo is het mogelijk om direct blijvende resultaten te behalen op basis van principieel onderwijs. Direct en praktisch bezig zijn met je eigen ontwikkeling is niet alleen effectief, bovendien is het ontzettend leuk om zo snel resultaten te behalen!

Resultaten op de korte én lange termijn

De moderne manier van training en ontwikkeling focust zich op de nieuwe gereedschappen: “De nieuwste snelle techniek om direct resultaat te boeken”. Vaak zijn dit trucjes welke enkel effectief zijn voor een zeer korte tijd zonder enige structurele verandering. Wij vinden dat dergelijke trucs geen basis bieden voor resultaten en verandering op de lange termijn. In het westen willen mensen vaak direct resultaat zonder daarbij het werk te leveren die deze resultaten voortbrengen. Dit noemen wij de kortzichtige ‘brandjes blussen mentaliteit’.

Bij Incresco gaat het werkelijk om de onderliggende principes, processen en ‘onzichtbare krachten’ die onze levensloop op elk moment bepalen. Persoonlijke transformatie staat hierbij centraal zodat de kwaliteit van ons ervaren structureel verbeterd kan worden. Je lichaam en geest zijn als een wens-vervullende boom: het geeft je wat je wil zolang je er goed voor zorgt en weet hoe je constant zoete vruchten kan oogsten. Alle winst dat te behalen valt bevindt zich buiten onze comfort zone. Daarom ligt de focus op het stapje verder gaan, in de stretch-zone waar de meeste voortuitgang geboekt kan worden. Aan de basis hiervan staat ons niveau van denken. Dit is het domein van onze gedachten waaruit ons ervaren en handelen volgt. Door te sleutelen aan de kwaliteit, richting en inhoud van ons denken kunnen wij aan onszelf ‘sleutelen’ voor volledige persoonlijke transformatie. Dat is de kern van “Incresco Ingeneering”; het sleutelen aan ons innerlijk welzijn.

Jarenlange ontwikkeling gecomprimeerd in dagen

Incresco maakt gebruik van principieel gestuurd onderwijs en training om het meest essentiële en belangrijke benodigd voor verandering zo effectief mogelijk toe te passen. Hiervoor zijn de beste methoden, technieken, strategieën en praktijken geselecteerd welke als basis dienen voor het bereiken van duurzame resultaten in korte tijd. Zo kan transformatie binnen dagen plaatsvinden waar jaren aan ontwikkeling aan vooraf zijn gegaan. Kortom, maximale waarde en resultaten binnen een kort tijdsbestek.

Zulke ontwikkeling vindt plaats op drie niveaus: analyse voor bewustwording, reflectie voor sterke overtuiging en toepassing voor diepzinnig ervaren. Dit versterkt de unieke menselijke kwaliteiten van sensitiviteit, empathie en wijsheid op basis van eigen ervaren. De ontwikkeling is uitkomstgericht zodat bewustwording uitdagend en confronterend is. Het is in deze momenten van herkenning en bewustwording dat radicale ontwikkeling door te modelleren in dagen kan plaatsvinden. Dit proces betreft niet alleen persoonlijke ontwikkeling. Het heeft direct invloed op blijvende gedragsverandering, patroonverandering, gewoonteontwikkeling en cultuurontwikkeling. Het begint en eindigt allemaal met onze eigen geest, welke in alle complexiteit uiteindelijk als een koning regeert over al deze processen.